ПЛАКАТЪТ – ПРОЕКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

изложби в
София, Пловдив, Сливен
 

виж повече

Международно триенале на сценичния плакат
две самостоятелни изложби
 

виж повече

Международно триенале на сценичния плакат
плакатна акция
ДЕН НА ЗЕМЯТА – 22.04.
 

виж повече

Международно триенале на сценичния плакат