Международно триенале на сценичния плакат – София

изложба

ПЛАКАТИ & ПАМЕТ

In memoriam:

Александър Сертев, Асен Старейшински, Божидар Икономов, Димитър Тасев, Камен Попов, Николай Ковачев, Огнян Фунев, Стефан Десподов

ПЛАКАТИ & ПАМЕТ In memoriam: Александър Сертев, Асен Старейшински, Божидар Икономов, Димитър Тасев, Камен Попов, Николай Ковачев, Огнян Фунев, Стефан Десподов
Изложбата отразява желанието на Триеналето да бъдат извадени от забрава и подобаващо представени едни от най-ярките постижения на българския плакат. През творчеството на 8 забележителни майстори на плаката, оживява българската сценична и визуална култура, стават достояние художествени решения и находки, които са универсални и актуални.
Нещо повече, съдържанието на колекцията е подбрано така, че да подтиква новите поколения творци към повече експерименти, към смели и неочаквани метафори и гротески. Включените плакати показват богатството на подтекста, на Езоповия език, на втория план – все достойнства, присъщи за изкуството на представените автори.
 
ПЛАКАТИ&ПАМЕТ скъсява дистанцията между поколенията, прави видими и разпознаваеми знакови образци на плакатното изкуство и запълва поредица дефицити, включително и този за „мъртвия” музей на приложните изкуства. ПЛАКАТИ&ПАМЕТ е изложбено-изследователски проект, фокусиран върху автори, положили основата на модерния български плакат – прочути плакатисти за по-старото поколение и почти непознати за младото. Независимо, че работите им формират историята на българския и европейски плакат, то публичното им присъствие е оскъдно.Чрез автентични образци и свидетелства, авторите на проекта съживяват знакови постижения, водени от убеждението, че качественият плакат – този многолик синтез между различни изкуства е винаги актуален.
ПЛАКАТИ & ПАМЕТ In memoriam: Александър Сертев, Асен Старейшински, Божидар Икономов, Димитър Тасев, Камен Попов, Николай Ковачев, Огнян Фунев, Стефан Десподов
ПЛАКАТИ & ПАМЕТ In memoriam: Александър Сертев, Асен Старейшински, Божидар Икономов, Димитър Тасев, Камен Попов, Николай Ковачев, Огнян Фунев, Стефан Десподов
Стартирал като част от програмата на 10-тото Триенале, проектът продължава като пътуваща изложба с основен фокус възпитаниците и преподавателите в националните художествени училища в страната и с удоволствие развива дългогодишната традиция на взаимодействие с Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“, Пловдив.
Инициативата се осъществява с помощта на
Министерството на културата
и е част от едногодишната програма
ПЛАКАТЪТ – ПРОЕКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ.

 

За допълнителна информация: Албена Спасова, albenasa1@abv.bg,  https://poster.triennial.orbitel.bg/