Международно триенале на сценичния плакат – София

изложба

Жените и Международното триенале на сценичния плакат или красивите лица на плаката

28 август – 8 септември

Аполония