Международно триенале на сценичния плакат – София

изложба

80 г. Симеон Кръстев

22 август – 22 септември

80 г. Симеон Кръстев