Международно триенале на сценичния плакат – София

изложба

ПЛАКАТИ & ПАМЕТ

Александър Сертев, Асен Старейшински, Божидар Икономов, Димитър Тасев
Александър Сертев, Асен Старейшински, Божидар Икономов, Димитър Тасев
Александър Сертев, Асен Старейшински, Божидар Икономов, Димитър Тасев
Александър Сертев, Асен Старейшински, Божидар Икономов, Димитър Тасев